CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1457611

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 17 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/06/2015

Quyết định số 4284/QĐ-UBND

21/06/2015
10/07/2014

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND

10/07/2014
03/09/2013

Chỉ thị số 13/CT-UBND

03/09/2013
18/07/2013

Quyết định số 4965/QĐ-UBND

18/07/2013
20/09/2012

Chỉ thị số 12/CT-UBND

20/09/2012
14/01/2008

Quyết định số 399/QĐ-UBND

14/01/2008
01/02/2007

Chỉ thị số 05/CT-UBND

01/02/2007