CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3105564

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 6 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

27/12/2021
11/08/2016

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

11/08/2016
16/11/2009

Chỉ thị số 14/CT-UBND

16/11/2009
10/03/2008

Chỉ thị số 05/CT-UBND

10/03/2008
09/01/2007

Chỉ thị số 01/CT-UBND

09/01/2007