CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106872

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 6 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/10/2021

Quyết định số 3269/QĐ-UBND

28/10/2021
14/09/2018

Quyết định số 4159/QĐ-UBND

14/09/2018
14/07/2017

Quyết định số 3865/QĐ-UBND

14/07/2017
22/09/2014

Quyết định số 6714/QĐ-UBND

22/09/2014
30/11/2012

Quyết định số 9911/QĐ-UBND

30/11/2012
06/02/2007

Quyết định số 2669/QĐ-UBND

06/02/2007