CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3083442

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 16 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/03/2021

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND

25/03/2021
02/05/2019

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND

12/05/2019
26/11/2018

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND

06/12/2018
30/11/2017

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND

10/12/2017
21/11/2017

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND

01/12/2017
10/04/2017

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

20/04/2017
15/01/2016

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

25/01/2016
14/03/2015

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

24/03/2015
06/12/2013

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND

16/12/2013
26/08/2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

05/09/2013