CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2902294

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/12/2006

Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
27/12/2006

Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
21/12/2006

Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND

28/12/2006
21/12/2006

Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND

28/12/2006
20/07/2006

Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND

30/07/2006
06/06/2006

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND

06/06/2006
26/05/2006

Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND

26/05/2006