CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 711183

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 41 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/12/2021

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND

31/12/2021
03/12/2020

Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND

13/12/2020
28/09/2020

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

08/10/2020
11/09/2019

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND

21/09/2019
24/01/2019

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND

03/02/2019
14/01/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND

24/01/2019
23/09/2015

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND

03/10/2015
09/07/2015

Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND

19/07/2015
10/07/2014

Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
09/07/2013

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND

19/07/2013