CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2931982

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 59 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/09/2019

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND

04/10/2019
09/09/2019

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND

19/09/2019
14/09/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

24/09/2018
07/03/2018

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

17/03/2018
08/02/2018

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

18/02/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
05/07/2017

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

15/07/2017
23/03/2017

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

02/04/2017
09/03/2017

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

19/03/2017
27/02/2017

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

09/03/2017