CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033549

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 41 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND

25/12/2022
24/11/2021

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND

04/12/2021
12/10/2021

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND

22/10/2021
04/06/2021

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
04/03/2021

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND

14/03/2021
09/11/2020

Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND

19/11/2020
07/09/2020

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND

17/09/2020
06/07/2020

Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND

16/07/2020
16/03/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND

26/03/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 268/2019/NQ-HĐND

22/12/2019