CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448587

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 114 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
31/03/2022

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND

10/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
04/06/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND

19/12/2020