CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2927611

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 39 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13/09/2022

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND

23/09/2022
24/03/2022

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
31/08/2021

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND

10/09/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
20/12/2019

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND

30/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 269/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
07/12/2019

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND

17/12/2019
06/12/2019

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
26/07/2019

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND

05/08/2019
01/02/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND

11/02/2019