CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3102162

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 20 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
01/10/2021

Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND

11/10/2021
15/10/2020

Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND

25/10/2020
13/10/2020

Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND

23/10/2020
25/05/2020

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND

04/06/2020
18/05/2020

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND

28/05/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
16/05/2019

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND

26/05/2019
08/11/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

18/11/2016
01/06/2016

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND

11/06/2016