CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106487

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 16 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/10/2021

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND

21/10/2021
16/12/2020

Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND

26/12/2020
08/10/2020

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND

18/10/2020
14/08/2020

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
28/02/2019

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

10/03/2019
16/04/2013

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND

16/04/2013
09/09/2011

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND

19/09/2011
19/08/2009

Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND

29/08/2009
22/04/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

29/04/2009
27/02/2009

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

09/03/2009