CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106593

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 13 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
12/08/2021

Nghị quyết số 39 /2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/06/2020

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND

22/06/2020
11/07/2019

Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
03/12/2018

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND

13/12/2018
10/06/2016

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

20/06/2016
25/11/2015

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND

05/12/2015
02/04/2015

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND

12/04/2015
02/04/2015

Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND

12/04/2015
16/10/2009

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

26/10/2009