CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3108057

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 105 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/06/2022

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

04/07/2022
25/03/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

04/04/2022
03/03/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

13/03/2022
10/12/2021

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND

20/12/2021
03/11/2021

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND

13/11/2021
21/09/2021

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND

01/10/2021
02/08/2021

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND

12/08/2021
01/06/2021

Quyết định số 10 /2021/QĐ-UBND

11/06/2021
27/03/2021

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND

06/04/2021
26/03/2021

Quyết định số 06 /2021/QĐ-UBND

05/04/2021