CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1467203

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/03/2007

Quyết định số 2035/QĐ-UBND

19/03/2007
14/03/2007

Chỉ thị số 07/CT-UBND

14/03/2007
07/03/2007

Quyết định số 1829/QĐ-UBND

07/03/2007
14/02/2007

Chỉ thị số 06/CT-UBND

14/02/2007
06/02/2007

Quyết định số 2669/QĐ-UBND

06/02/2007
01/02/2007

Chỉ thị số 05/CT-UBND

01/02/2007
23/01/2007

Chỉ thị số 04/CT-UBND

23/01/2007
22/01/2007

Chỉ thị số 03/CT-UBND

22/01/2007
19/01/2007

Quyết định số 534/QĐ-UBND

19/01/2007
19/01/2007

Quyết định số 535/QĐ-UBND

19/01/2007