CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1022071

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 3 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
04/05/2022

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND

14/05/2022
18/04/2022

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND

28/04/2022