CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 830171

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 6 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/11/2022

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
11/11/2022

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
26/07/2022

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND

05/08/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022