CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 512769

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 5 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
31/03/2022

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND

10/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

21/03/2022