CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 512901

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 4 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

21/03/2022