CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 830119

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 4 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/06/2022

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

04/07/2022
25/03/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

04/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

21/03/2022
03/03/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

13/03/2022