CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 830148

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND

24/07/2022