CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1022056

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/11/2022

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
11/11/2022

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND

21/11/2022
12/10/2022

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND

22/10/2022
12/10/2022

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND

22/10/2022
06/10/2022

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND

16/10/2022
13/09/2022

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND

23/09/2022
31/08/2022

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND

10/09/2022
18/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND

28/08/2022
26/07/2022

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND

05/08/2022
13/07/2022

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND

23/07/2022