CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 512962

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 9 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/04/2022

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND

28/04/2022
31/03/2022

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND

10/04/2022
25/03/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

04/04/2022
24/03/2022

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
24/03/2022

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
24/03/2022

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
03/03/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

13/03/2022
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
10/01/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND

20/01/2022