CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 82053

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/06/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

01/07/2021