CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 82051

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 9 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

05/07/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 354 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 356 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 357/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 358 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 359/NQ-HĐND

22/04/2021