CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 82109

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1433 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

05/07/2021
21/06/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

01/07/2021
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
04/06/2021

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
04/06/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
01/06/2021

Quyết định số 10 /2021/QĐ-UBND

11/06/2021
13/04/2021

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND

23/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 354 /NQ-HĐND

22/04/2021