CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033258

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 5 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/08/2013

Quyết định số 5769/QĐ-UBND

20/08/2013
04/12/2009

Quyết định số 9076/QĐ-UBND

04/12/2009
13/06/2009

Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND

23/06/2009
05/07/2006

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

05/07/2006
27/06/2006

Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND

27/06/2006