CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3031520

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 31 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/01/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND

20/01/2022
29/07/2021

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND

08/08/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 343/NQ-HĐND

19/12/2020
19/12/2018

Nghị quyết số 218/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
10/08/2016

Quyết định số 5393/QĐ-UBND

10/08/2016
10/08/2016

Quyết định số 5394/QĐ-UBND

10/08/2016
10/08/2016

Quyết định số 5400/QĐ-UBND

10/08/2016
26/02/2016

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND

07/03/2016