CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033807

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 83 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

15/12/2022
03/12/2019

Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND

13/12/2019
12/02/2018

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

22/02/2018
21/11/2017

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND

01/12/2017
31/07/2014

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND

10/08/2014
05/06/2014

Quyết định số 3658/QĐ-UBND

05/06/2014
12/10/2013

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND

22/10/2013
23/08/2013

Quyết định số 5806/QĐ-UBND

23/08/2013
15/08/2013

Quyết định số 5597/QĐ-UBND

15/08/2013
01/04/2013

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

01/04/2013