CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1404120

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
02/02/2008

Chỉ thị số 03/CT-UBND

02/02/2008
08/01/2008

Chỉ thị số 01/CT-UBND

08/01/2008
29/12/2007

Chỉ thị số 23/CT-UBND

29/12/2007
06/12/2007

Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND

06/12/2007
10/09/2007

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

17/09/2007
13/07/2007

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND

20/07/2007
26/06/2007

Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND

03/07/2007
10/04/2007

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND

20/04/2007
29/03/2007

Quyết định số 2395/QĐ-UBND

29/03/2007
13/03/2007

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND

23/03/2007