CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1402572

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

15/12/2022
21/12/2021

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND

31/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND

22/08/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 359/NQ-HĐND

22/04/2021
03/12/2020

Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND

13/12/2020
28/09/2020

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

08/10/2020