CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2885382

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số : 04/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

05/07/2021
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 356 /NQ-HĐND

22/04/2021