CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2885412

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 153 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND

27/12/2021
30/08/2021

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND

22/08/2021
06/07/2021

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND

16/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

05/07/2021