CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 567066

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 149 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND

27/12/2021
30/08/2021

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

22/08/2021