CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2921138

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 95 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/02/2016

Quyết định số 1090/QĐ-UBND

29/02/2016
22/02/2016

Quyết định số 920/QĐ-UBND

22/02/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 128/NQ-HĐND

10/12/2015
10/12/2015

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND

10/12/2015
18/04/2014

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND

28/04/2014
12/02/2014

Quyết định số 963/QĐ-UBND

12/02/2014
23/12/2013

Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND

02/01/2014
09/10/2013

Quyết định số 6942/QĐ-UBND

09/10/2013
03/10/2013

Quyết định số 6792/QĐ-UBND

03/10/2013
03/10/2013

Quyết định số 6793/QĐ-UBND

13/10/2013