CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2921166

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 95 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/09/2019

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND

04/10/2019
09/09/2019

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND

19/09/2019
19/04/2019

Quyết định số 1718/QĐ-UBND

19/04/2019
14/09/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

24/09/2018
06/04/2018

Quyết định số 1404/QĐ-UBND

06/04/2018
07/03/2018

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

17/03/2018
08/02/2018

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

18/02/2018
22/12/2017

Quyết định số 7126/QĐ-UBND

22/12/2017
07/12/2017

Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
30/10/2017

Nghị quyết số 115/NQ -HĐND

30/10/2017