CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2898656

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/01/2007

Quyết định số 534/QĐ-UBND

19/01/2007
09/01/2007

Quyết định số 158/QĐ-UBND

09/01/2007
10/05/2006

Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND

10/05/2006
08/05/2006

Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND

08/05/2006
03/04/2006

Chỉ thị số 08/CT-UBND

03/04/2006