CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2909892

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/12/2016

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND

24/12/2016
26/11/2016

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND

06/12/2016
09/11/2016

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND

19/11/2016
12/04/2016

Quyết định số 31/QĐ-BCĐ

12/04/2016
11/03/2016

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND

21/03/2016
08/03/2016

Quyết định số 1251/QĐ-UBND

08/03/2016
19/11/2015

Quyết định số 8561/QĐ-UBND

19/11/2015
12/12/2014

Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

22/12/2014
15/10/2014

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND

25/10/2014
15/04/2014

Quyết định số 2348/QĐ-UBND

15/04/2014