CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2702237

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/12/2019

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
26/07/2019

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND

05/08/2019
01/02/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND

11/02/2019
01/02/2019

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND

11/02/2019
10/12/2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

20/12/2018
23/04/2018

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

03/05/2018
08/03/2018

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

18/03/2018
18/11/2017

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND

28/11/2017
12/04/2017

Quyết định số 1932/QĐ-UBND

12/04/2017
30/03/2017

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND

09/04/2017