CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107263

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 74 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 50 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND

27/12/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND

05/07/2021
03/02/2021

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND

13/02/2021
17/01/2021

Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND

27/01/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 320/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 322/NQ-HĐND

19/12/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 263/NQ-HĐND

12/12/2019
19/10/2018

Nghị quyết số 185/NQ-HĐND

19/10/2018