CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787732

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 58 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/05/2007

Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND

25/05/2007
22/03/2007

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND

01/04/2007
22/03/2007

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

01/04/2007
23/05/2006

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND

23/05/2006
03/05/2006

Chỉ thị số 11/CT-UBND

03/05/2006
17/04/2006

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

17/04/2006
09/03/2006

Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND

09/03/2006
23/02/2006

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

23/02/2006