CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787041

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 58 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/03/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND

30/03/2015
21/10/2014

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

31/10/2014
06/09/2014

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

16/09/2014
14/08/2014

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

24/08/2014
07/07/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND

17/07/2014
08/04/2014

Quyết định số 2206/QĐ-UBND

08/04/2014
10/03/2014

Quyết định số 1491/QĐ-UBND

10/03/2014
14/01/2014

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND

24/01/2014
12/12/2013

Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND

22/12/2013
26/11/2013

Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND

06/12/2013