CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703966

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 58 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04/11/2019

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND

14/11/2019
26/06/2019

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND

06/07/2019
02/05/2019

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND

12/05/2019
10/09/2018

Quyết định số 3943/QĐ-UBND

10/09/2018
24/10/2017

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND

03/11/2017
29/03/2017

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

08/04/2017
07/07/2016

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND

17/07/2016
26/03/2016

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND

05/04/2016
12/01/2016

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND

22/01/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND

20/12/2015