CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033297

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 11 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 65 /NQ-HĐND

27/12/2021
11/07/2019

Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
04/07/2019

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND

14/07/2019
27/06/2019

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND

07/07/2019
17/09/2015

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

27/09/2015
30/05/2013

Chỉ thị số 07/CT-UBND

30/05/2013
26/11/2012

Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND

26/11/2012
06/09/2012

Quyết định số 7252/QĐ-UBND

06/09/2012
21/07/2008

Quyết định số 6758/QĐ-UBND

21/07/2008
04/04/2006

Chỉ thị số 09/CT-UBND

04/04/2006