CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1465229

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
02/11/2016

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND

12/11/2016