CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2885754

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/08/2007

Quyết định số 6568/QĐ-UBND

22/08/2007
07/06/2007

Quyết định số 4210/QĐ-UBND

07/06/2007
06/04/2007

Quyết định số 2606/QĐ-UBND

06/04/2007
19/01/2007

Quyết định số 535/QĐ-UBND

19/01/2007
10/03/2006

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND

10/03/2006