CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033446

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 14 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
22/05/2020

Nghị quyết số 296/NQ-HĐND

22/05/2020
03/04/2020

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND

13/04/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 290/NQ-HĐND

13/03/2020
06/12/2019

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
27/11/2019

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND

07/12/2019
14/02/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

24/02/2019
18/12/2018

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND

28/12/2018
12/11/2018

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND

22/11/2018
08/02/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

18/02/2018