CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107969

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 127 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/06/2022

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

04/07/2022
25/03/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

04/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

21/03/2022
03/03/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

13/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND

27/12/2021
10/12/2021

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND

20/12/2021
03/11/2021

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND

13/11/2021
21/09/2021

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND

01/10/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

22/08/2021
02/08/2021

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND

12/08/2021