CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 437948

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/08/2016

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
23/12/2015

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND

02/01/2016
09/12/2013

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND

19/12/2013
16/10/2013

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND

26/10/2013
25/04/2012

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

25/04/2012
12/04/2012

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

12/04/2012
11/05/2007

Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND

21/05/2007
04/04/2007

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

11/04/2007