CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 444347

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 40 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13/06/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

23/06/2008
14/05/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

24/05/2008
25/10/2007

Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND

25/10/2007
30/07/2007

Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND

09/08/2007
01/03/2007

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

11/03/2007
01/03/2007

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

11/03/2007
26/01/2007

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

02/02/2007
30/12/2006

Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND

09/01/2007
27/12/2006

Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND

06/01/2007
17/05/2006

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND

17/05/2006