CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 437573

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 40 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/12/2015

Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
05/02/2015

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND

15/02/2015
13/11/2014

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND

23/11/2014
29/10/2014

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND

08/11/2014
20/03/2014

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND

30/03/2014
18/07/2013

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND

28/07/2013
21/02/2011

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND

03/03/2011
25/02/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

07/03/2009
25/02/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

07/03/2009
21/08/2008

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

31/08/2008